Vakdidactiek en Vak en Onderwijs worden bij voorkeur parallel met Werkplekleren gevolgd, zodat de student collegemateriaal en discussies direct kan koppelen aan de praktijk en opdrachten op school en in de les kan uitvoeren. Doelen van het informatica onderwijs. De vakstructuur en vakopbouw van het informatica-onderwijs en het examenprogramma informatica geven de student inzicht in de doelen van het informatica-onderwijs. Daarbij komen ook de nieuwe ontwikkelingen in het informatica-curriculum ter sprake. Toetsen bij informatica. Toetsen nemen een belangrijke plaats in het onderwijs in. Tijdens dit deel komen verschillende toetsvormen ter sprake en ook de beoordeling en de evaluatie daarvan. Criteria voor doelgericht toetsen en evalueren, voor product en proces komen aan bod. De student maakt een toets, beoordeling van de toets en een evaluatie in de schoolpraktijk. Het leren van pogrammeren. Programmeren neemt een belangrijke plaats in in het informatica-onderwijs. Hier zijn veel keuzes te maken op het gebied van talen, tool-ondersteuning, volgorde van concepten, abstractievniveau. De student leert hierin afwegingen maken en kan zich na dit onderdeel beter verplaatsen in de denkwijze van de leerling en passend reageren. Naar behoefte zal er tevens aandacht zijn voor lesvoorbereiding, lesindeling en evaluatie van lessen.