Topologische basisbegrippen in $\mathbb{R}^n$: omgeving, open/gesloten verzameling, convergentie, compactheid, stelling van Bolzano-Weierstrass.

 • continuïteit, uniforme continuïteit en differentieerbaarheid voor functies van meerdere variabelen, gradiënt, kettingregel, stelling van Taylor. 
 • vastepuntsstelling van Banach, Impliciete functiestelling. 
 • Riemannintegratie in 1D en nD, transformatie van integralen, stelling van Fubini

De inhoud is beschreven per module

 • Rijen en reeksen (C8)
 • Complexe getallen (C14)
 • Matrices (L1b)
 • Stelsel lineaire vergelijkingen (L1c)
 • Vectorruimten (L2a)
 • Bases (L2b)
 • Rang (L2c)
 • Determinanten (L3a)
 • Eigenwaarden en eigenvectoren (L3b)
 • Diagonaliseerbare matriceseterminanten (L3c)
 • Inproductruimten (L4a)
 • Orthonormale bases (L4b)

Course for mathematics students covering the basics of set theory, logic and algebra.

Please log in via Canvas.