Topologische basisbegrippen in $\mathbb{R}^n$: omgeving, open/gesloten verzameling, convergentie, compactheid, stelling van Bolzano-Weierstrass.

  • continuïteit, uniforme continuïteit en differentieerbaarheid voor functies van meerdere variabelen, gradiënt, kettingregel, stelling van Taylor. 
  • vastepuntsstelling van Banach, Impliciete functiestelling. 
  • Riemannintegratie in 1D en nD, transformatie van integralen, stelling van Fubini

Topologische basisbegrippen in $\mathbb{R}^n$: omgeving, open/gesloten verzameling, convergentie, compactheid, stelling van Bolzano-Weierstrass.

  • continuïteit, uniforme continuïteit en differentieerbaarheid voor functies van meerdere variabelen, gradiënt, kettingregel, stelling van Taylor. 
  • vastepuntsstelling van Banach, Impliciete functiestelling. 
  • Riemannintegratie in 1D en nD, transformatie van integralen, stelling van Fubini

Course for mathematics students covering the basics of set theory, logic and algebra.

Please log in via Canvas.